NAZIV KORISNIKA:

VNUK d.o.o.


NAZIV PROJEKTA:

Proširenje proizvodnih kapaciteta tvrtke VNUK d.o.o.


OPIS PROJEKTA

PROJEKT “Proširenje proizvodnih kapaciteta tvrtke VNUK d.o.o.” adresira PROBLEM nedostatka proizvodnih kapaciteta za zadržavanje postojećih klijenata, akviziciju novih klijenata i izlazak na nova tržišta.
Provedbom projekta nabavljen je novi centar za obradu i rezanje ALU profila, provedena je obuka za rad na novom centru za 4 zaposlenika te su nabavljena i implementirana 3 nova modula za računalni program u proizvodnji. Navedeno će omogućiti povećanje plasmana ALU stolarije i jačanje konkurentnosti tvrtke čime će se ostvariti daljnje jačanje pozicije tvrtke na domaćem i stranom tržištu te daljnji rast i razvoj poslovanja.


CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI:

  • Poboljšati poslovni razvoj tvrtke ulaganjem u proširenje proizvodnih kapaciteta na tehnološkim operacijama obrade i rezanja ALU profila
  • Ojačati konkurentnost tvrtke jačanjem tržišne pozicije na postojećim tržištima i izlaskom na nova tržišta
  • Doprinijeti razvoju i jačanju MSP-ova i prerađivačkog sektora u Republici Hrvatskoj

 

Ukupna vrijednost projekta: 5.206.858,75 HRK

Iznos koji sufinancira EU: 1.530.727,45 HRK

Razdoblje provedbe projekta: 01.09.2020. – 01.02.2022.

Referentna oznaka:  KK.03.2.1.15.0070

 


KONTAKT OSOBA:

Dejan Vinko
dejan@vnuk.hr


Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost tvrtke VNUK d.o.o.

 

Dodatne informacije:  https://www.strukturnifondovi.hr/

 


 

ZATRAŽI PONUDU