FEAL TERMO 65

DOWNLOAD KATALOGA


Sistem TERMO 65 je namijenjen za izradu prozora (otvaranje unutra i vani), vrata (otvaranje unutra i vani) i fiksnih stijena. To je sistem profila sa prekinutim termičkim mostom, osnovne ugradbene dubine rama 65 i 73 mm. Pored osnovne izvedbe ram/krilo sa ravnim linijama, moguće su izvedbe ram/krilo i sa zaobljenim  vanjskim linijama. Prekid termičkog mosta se postiže poliamidnim trakama od 22 mm. Radi dodatnog poboljšanja termičkih karakteristika profila, u komore profila se ugrađuju profilirani štapići od XPS -a (ekstrudirani polistiren – ʎ=0.035 W/m2K) i takvi profili dobivaju u nazivu slovo F. Brtvljenje je izvedeno EPDM brtvama. Mogući tipovi otvaranja prozora: otklopno, zaokretno, otklopno-zaokretno, zaokretno otvaranje vani, zaokretno oko srednje ose. Mogući tipovi otvaranja vrata: otvaranje prema unutra i vani. Sistem je kompatibilan sa fasadnim sistemima. Mogućnost odabira profila sa žlijebom 16/13. Okov koji se ugrađuje u sistem je standardni za eurožlijeb 15/20 i za žlijeb 16/13.


Tehničke karakteristike sistema:

  • dubina rama: 65 i 73 mm
  • dubina krila: 73 mm
  • dubina ispune: do 59 mm
  • poliamidne trake: 22 mm
  • težina krila: 130 kg
  • zrakopropusnost: EN 12207 (klasa 4)
  • vodonepropusnost: EN 12208 (klasa E900)
  • otpornost na udar vjetra: EN 12210 (klasa C5 /B5)
  • zaštita od buke: EN ISO 717 1 (Rw=38 dB)
  • protuprovalnost: EN 1627 (RC2, RC3)
  • proračun Uw koeficijenta: DIN EN ISO 10077 2 (≥1,3 Wm²/K)
  • osnovni materijal: EN AW 6060
  • materijal poliamidne trake: PA66 GF25
  • materijal brtvljenja: EPDM
  • površinska obrada: DIN 17611
  • kontrola kvalitete: DIN EN ISO 9001
ZATRAŽI PONUDU